Ergotherapie
Fysiotherapie en ergotherapie vullen elkaar goed aan. De behandelingen kunnen goed op elkaar aansluiten bij verschillende aandoeningen en problemen, bijvoorbeeld voor praktische adviezen in de thuissituatie of omgang met een beperking. Door de samenwerking tussen ACTIEF! Fysiotherapie en Ergosolutions vindt overleg en afstemming makkelijker en sneller plaats. Op deze manier hopen beide zorgverleners de cliënt beter te kunnen begeleiden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ergosolutions.nl