heal4

Medische training

Medische trainings therapie


Deze therapievorm, ontwikkeld in Scandinavië, past de principes uit de trainingsleer toe binnen de medisch aangewezen preventie, therapie en revalidatie maatregelen. De medische trainingstherapie is geen fitness of fysio -fitness. Er wordt nog meer aandacht besteed aan individuele klachten. Medische trainingstherapie is geschikt, om een teveel aan beweging te stabiliseren. De bedoeling bij stabiliseren is het doelgericht trainen van de juiste spieren. Daarnaast wordt de sturing van de bewegingspatronen verbeterd en neemt de belastbaarheid van het gewricht - en spierstelsel structureel toe.

Doel van medische trainingstherapie

Het einddoel is een optimaal functieherstel, waarbij het activiteitenniveau vergroot wordt. Goed functioneren is mogelijk als er een evenwicht is tussen de belastbaarheid en de dagelijkse belasting van de patiënt. Met de medische trainingstherapie kunnen klachten die te maken hebben met houding en beweging en de eventuele beperkingen daarvan worden verholpen.

Toepassing van medische trainingstherapie

De training is gericht op de uitgangspunten en doelstellingen van de individuele deelnemer. In het belang van het herstel kan er binnen de behandeling gebruik gemaakt worden van medische trainings therapie. De functiegerichte training wordt toegepast met en zonder hulp van toestellen en trekapparaten. Door de deskundige begeleiding is de kans op overbelasting of blessures gering.
Op verantwoorde wijze wordt gewerkt aan het functieherstel. Tevens kan er een oefenprogramma voor thuis opgebouwd worden om de zelfredzaamheid te bevorderen en om een herhaling van klachten te voorkomen.