Marianne Tems
Fysiotherapie
MSc bekkenfysiotherapie
Begeleiding van COPD patiëntenen patiëntenmet perifeer arterieel vaatlijden
 
Nieuwstadt: donderdagmiddag
Buchten: donderdagmorgen